Субота, 19.09.2020, 15:50
Вітаю Вас Гість | RSS

Офіційний сайт Гарбузинського НВК

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 69
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

м/о класних керівників

Голова методичного об`єднання класних керівників - директор НВК Кияниця О.І.

Проблема, над якою працює методичне об`єднання:
"Морально-духовний розвиток та соціалізація особистості через організацію особистісно-орієнтованого креативного простору"
 
Мета: Формування професійного співтовариства вчителів, здатних на засадах інтеграції й застосуванні сучасних виховних технологій забезпечувати новий рівень виховання.
 
Кредо: Якщо хочеш змінити світ на краще, зберегти його чисту красу, незайману святість, починай це робити із себе не завтра, а сьогодні, з цієї хвилини.
 
Формули успіху:
 • Найкращий засіб допомогти собі самому – це допомагати ще комусь
 • Дітей не потрібно виховувати, з ними потрібно товаришувати
 • Людина стає тим, хто він є, завдяки справі, яку робить
 • Чим більше віддаю себе дітям, тим більше від них одержую
 • Хто не дивиться вперед – залишається позаду
 • Кожна дитина – таланту перлина
 • Любіть те, що ви робите й робіть те, що ви любите
 • Щоб мати право навчати, треба постійно вчитися самому
 • Штурмуйте кожну проблему з ентузіазмом… наче від цього залежить ваше життя
Основні завдання методичного об`єднання класних керівників:
 • підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників з питань психології та педагогіки виховної роботи. Організація програмно-методичного супроводу виховної роботи в класі, школі, що сприяє удосконаленню й підвищенню ефективності виховної роботи в школі;
 • інформування про нормативно-правову базу, що регулює роботу класних керівників, вихователів груп подовженого дня в рамках модернізації виховання;
 • забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;
 • формування мотивації педагогів з метою удосконалення професійної компетентності;
 • озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знаннями сучасних форм і методів роботи;
 • координація планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів в класних колективах; всебічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків та здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення потреб і інтересів;
 • сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників;
 • оцінювання виховної роботи членів педагогічного колективу;
 • вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду роботи класних керівників.
Функції методичного об`єднання класних керівників:
 • аналітико-прогностична функція, що виражається в здійсненні аналізу якості надання виховних послуг, розробці методик й інструментарію виявлення результативності й прогнозування, а також їхнього подальшого вмісту за напрямками виховної роботи;
 • організаційно-координуюча функція, що забезпечує планування й організацію роботи методичного об’єднання класних керівників;
 • інформаційна функція, що виражається в інформуванні педагогічних працівників школи з питань виховної роботи;
 • методична функція, забезпечує створення організаційно-педагогічних умов з метою вдосконалення професійної компетентності членів методичного об’єднання. 
Змістом діяльності методичного об`єднання класних керівників є:
 
1. Планування й організація роботи методичного об’єднання класних керівників:
 • розробка й затвердження планів виховної роботи, циклограм діяльності класних керівників, програм індивідуального розвитку;
 • розробка методичного супроводу виховного процесу;
 • визначення й затвердження тематики роботи творчих груп класних керівників;
 • розробка методик (технік) й інструментарію виявлення результативності виховної роботи за усіма її напрямками.
2. Створення організаційно-педагогічних умов для удосконалення професійної компетентності членів методичного об’єднання:
 • надання адресної методичної допомоги (групові, індивідуальні консультації, наставництво, практика стажистів).
3. Здійснення аналізу якості здійснення виховних послуг за напрямками:
 • стан виховання в процесі навчання;
 • створення додаткового простору для самореалізації особистості у позаурочний час;
 • науково-методичне забезпечення виховного процесу;
 • формування виховної системи школи;
 • організація соціально-профілактичної роботи;
 • моніторинг рівня вихованості учнів.
4. Систематизація, узагальнення й пропаганда передового педагогічного досвіду:
 • організація методичних виставок;
 • розробка методичних рекомендацій з пріоритетних напрямків роботи;
 • підготовка творчих звітів, майстер-класів, педагогічних марафонів;
 • педагогічні читання;
 • семінари, тренінги, конференції.
5. Організація позаурочної діяльності.
 
Методичне об’єднання класних керівників: проблеми, пошуки, рішення
"У вихованні вся справа в тому, хто вихователь." Д.Писарев
Ми живемо в неспокійний час – час великих роздумів та сподівань. Сьогодні необхідно мислити і працювати по-новому: по-новому будувати процес навчання та виховання, по-новому шукати шляхи вирішення проблем. Результативність виховного процесу в значній мірі залежить від організації методичної роботи з класним керівником. Адже для учня в школі немає ближчої людини, ніж класний керівник. Кому ж іще можна розповісти про негаразди з предмета, про сварку з товаришем чи про щасливу подію в сім’ї? Класний керівник повинен мати мудрість учителя, відповідальність старшого товариша, доброту матері, строгість батька. К.Д.Ушинський писав: «Найголовнішим у вихованні має бути особистість безпосереднього вихователя, який віч на віч знаходиться з учнями. Вплив особистості педагога на молоду душу становить ту силу, яку не можна замінити ні підручниками ні моральними повчаннями, ні системою покарань і заохочень. Важливе значення має дух закладу, але цей дух живе не серед стін, не на папері, а в характері більшості вчителів і від них переходить в характер вихованців». Вдумуючись в ці слова переконуєшся в тому, що насправді саме від класного керівника залежить яким буде клас, яка думка в оточуючих складеться про вихованців. Приклад учителя у вихованні дітей важко переоцінити, тому не можна відривати професійну майстерність вихователя від його особистості. Перше і друге необхідно розглядати в їх нерозривній єдності віддаючи перевагу духовності і культурі педагога. Мета організації роботи методичного об’єднання – сприяти професійному вдосконаленню особистості педагога, стимулювати творчість класного керівника, який веде пошуки шляхів збагачення і розвитку змісту, форм і методів виховної роботи. Завдання виховної роботи в нашій школі в цілому й методичного об’єднання класних керівників зокрема регламентується концепцією виховної роботи й спрямовано на створення умов для розвитку й саморозвитку дитини. В нашій школі 11 класів, тому працює одне м/о класних керівників, до роботи залучаються також вихователі молодшої і дошкільної груп, соціальний педагог, педагог-організатор, бібліотекар, керівники гуртків, вихователь ГПД.
У своїй більшості вони беруть активну участь в роботі методичного об’єднання: виступають з повідомленнями, діляться досвідом практичної роботи, проводять відкриті години спілкування, здійснюють самооцінку й оцінювання роботи колег. Наше методичне об’єднання класних керівників обрало єдину виховну тему, що пов’язана з науково-методичною проблемою школи й на своїх засіданнях обговорює окремі її аспекти. Методичні зусилля класних керівників спрямовані на реалізацією проблеми: морально-духовний розвиток та соціалізація особистості через організацію особистісно-орієнтованого креативного простору. Робота проводиться за двома напрямками. По-перше, озброїти класних керівників необхідними знаннями, уміннями та навичками. По-друге, сформувати особистість кожного учня.
 
З цією метою методичне об’єднання працює й будує свою роботу за такими напрямками:
 • Організація інформаційно-методичної допомоги класним керівникам;
 • Переорієнтація процесу взаємодії вчителів від репродуктивної діяльності до дослідницької;
 • Активізація творчої діяльності вчителів засобами використання нетрадиційних інтерактивних методів;
 • Створення інформаційно-педагогічного банку власних досягнень, популяризація передового педагогічного досвіду;
 • Розвиток інформаційної культури вчителів й впровадження використання інформаційних технологій у виховну роботу.
В якості основних форм роботи для реалізації даних задач визначені тематичні засідання методичного об’єднання; участь в роботі педагогічної ради й нарадах при директорові; районні семінари вихователів й класних керівників на базі нашої школи; огляд класних колективів; відкриті виховні заходи; звіти про роботу; співбесіди, знайомство з новинками методичної літератури тощо. Своїм головним завданням вважаємо розвиток сучасного педагогічного мислення класного керівника, підвищення його мотивації на освіту, формування якостей інноваційної особистості.
   На нинішньому етапі розвитку школи виникла нагальна потреба використовувати в роботі нові виховні технології. Відмовившись від традиційних засідань в роботі методичного об'єднання, ми впроваджуємо інноваційні форми, методи, засоби і технології, які дають змогу активізувати особистісний потенціал класних керівників, створити умови для пошукової дослідницької діяльності.
Серед найпоширеніших й найефективніших форм можна виділити:
 • Тренінги;
 • Психолого-педагогічні консиліуми;
 • Ділові, рольові, симулятивні ігри;
 • Методичні сесії;
 • Конференції.
На засіданнях м/о обговорюються конкретні питання з виховної роботи: «Лідерство: психологічні засади успіху», «Обдарованість: нові підходи до наболілих проблем», «Формування національно-історичної свідомості учнів», «Модернізація туристсько-краєзнавчої роботи», «Формування творчої особистості засобами етнопедагогіки», «Виховання – чому воно не може бути однаковим для всіх» тощо.
На нарадах при директорові розглядаються такі аспекти діяльності класних керівників, як:
 • Робота класних керівників у світлі сучасних вимог до навчально-виховного процесу;
 • Конструктивне партнерство школи й сім’ї;
 • Фізичний розвиток як показник здоров’я дітей та підлітків
 • Краєзнавство як основа патріотичного виховання тощо.
Важлива роль в організації практичної роботи класних керівників з навчання й виховання дітей належить методичним нарадам, що проводяться раз на місяць, а в разі потреби частіше. Слід відмітити, що класні керівники здійснюють свою діяльність у тісній співпраці з вихователем ГПД й керівниками гуртків. В школі склалась добра традиція взаємодопомоги практичної й методичної, взаємовідвідування виховних заходів, спільне їх проведення, принциповий підхід до оцінювання роботи, зацікавленість класних керівників, вихователів та керівників гуртків у спільному обговоренні й реалізації проблем навчально-виховного процесу. В більшості випадків ця співпраця дає позитивні результати й на практиці, в тому числі й при проведенні відкритих виховних заходів, які крім інших мають на меті – удосконалення педагогічної майстерності. Поглибленню знань класних керівників про методи виховної роботи, удосконаленню їхньої педагогічної майстерності, розповсюдженню позитивного досвіду й створенню нового досвіду з питань виховної роботи сприяє також робота з самоосвіти, взаємодопомога, а також колективні творчі справи в класних колективах та школі. Відомо, що потребою будь-якої особистості є розвиток творчих здібностей. Методичне об’єднання організовує реалізацію цієї проблеми через спільну продуктивну діяльність вчителя й учня. В нашій школі дидактична система закладу й система виховної роботи об’єднані. Поєднуючим початком є спільна форма виховних і навчальних процесів. Цілком зрозуміло, що повна реалізація мети передбачає не лише сформованість певного набору, а й психологічну готовність, практичний досвід. Тому в роботі методичного об’єднання значна роль відводиться роботі соціально-психологічної служби, тренінгам з педагогічного проектування. Щоб успішно впроваджувати нововведення у роботу школи, найбільше уваги приділяємо підвищенню наукової компетентності та професіоналізму педагогів, керуючись висловом: «Передусім зміст методичної роботи з кадрами (а не стільки її форми) визначає її позитивний результат». Тому роботу постійно діючого психолого-педагогічного семінару орієнтуємо на практичне спрямування. Його мета: ознайомити колектив із найбільш важливою актуальною інформацією з питань педагогічної теорії, досягнень сучасної науки, підвищити методичну підготовку вчителів. Семінар дає можливість значно підвищити рівень науковості, вийти за межі особистої методичної підготовки, націлити вчителів на вдосконалення знань, практичних навичок і вмінь, сприяє розвитку їх аналітичного мислення, спонукає до аналізу конкретних педагогічних ситуацій. На заняттях семінару поряд із питаннями теорії опрацьовуємо практичні завдання, зокрема з розв’язанням задач ситуативного характеру з питань виховання, дидактики, психології, відбувається широкий обмін досвідом слухачів із проблеми, що розглядається. Після інформаційного повідомлення часто організовуємо педагогічні дискусії. Семінарські заняття доповнюємо тематичними виставками основної та додаткової літератури, показом матеріалу з досвіду роботи.
Важливе значення має тісна співпраця класних керівників з соціальним педагогом, яка сприяє здійсненню особистісно-орієнтованого підходу до науково-методичної підготовки класних керівників. Із цією метою вивчаємо запити і потреби кожного педагога, його особистісні та професійні якості, визначаємо, наскільки комфортно він відчуває себе в школі. З метою діагностики результатів постійно здійснюється педагогічний моніторинг, визначається рівень соціальної активності. З метою формування програми професійного й особистісного розвитку класного керівника, діагностики проблем, які виникають у класному колективі, проводимо тестування, опитування, консультування за участю соціального педагога, що стає приводом для діалогу з педагогом, для учнівського емоційно-особистісного контакту з ним. Все це сприяє розвитку позитивної мотивації у педагогів, створенню атмосфери співробітництва в колективі. Найбільшої уваги потребують у педагогічному колективі малодосвідчені класні керівники, яким особливо необхідна професійна і психологічна підтримка. Для молодих учителів створено «Програму для молодих та малодосвідчених класних керівників», де слухачі поглиблюють знання теоретичного матеріалу, знайомляться з методичними прийомами, оволодівають методами педагогічного дослідження, проводять ділові та рольові ігри. Стажування, наставництво, проведення декади наставника, тижня молодого вчителя також сприяє «входженню» молодого педагога в професію, створює оптимальні умови, щоб період адаптації на початкових стадіях педагогічної діяльності був найменш хворобливим. Протягом навчального року в кабінеті родинного виховання працює методичний куточок «Класному керівнику», де представлені різноманітні теоретичні й практичні матеріали з питань виховної роботи. З питань планування, тематики годин спілкування, батьківських зборів, підготовки КТС, аналізу роботи, взаємодії з класним колективом, ведення документації, критеріям оцінки діяльності класних керівників підготовлені методичні рекомендації. З деяких питань проводяться індивідуальні бесіди й консультації з усіма класними керівниками. В школі за участю класних керівників створена достатня методична база для підвищення теоретичного й практичного рівня, що включає у себе посібники з теорії й практики виховної роботи з учнями, батьками, громадськістю, аудіо, відео, мультимедіа-матеріали.
Аналіз результативності всіх форм методичної роботи, перехід до особистісно зорієнтованої моделі виховання інноваційної особистості свідчать про активізацію пошуків шляхів та дієвість заходів, спрямованих на удосконалення виховної системи, розвиток особистості як вихованця так і класного керівника, вдосконалення майстерності педагогів як вихователів. Всім радіє школа і не приховує секретів своїх досягнень. «Ми знаємо, що ми знаємо, і готові поділитися з другом!»
Пошук
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Друзі сайту